Wednesday, 11 May 2011

Linjefagsdokument MKD/ Animation

Onsdag d.11.05.2011
Undervisningsgang om Animation


Denne undervisningsgang var jeg kun med til den anden del, redigering og produktionen.
Jeg blev en del af en allerede dannet gruppe, hvilket gjorde dagen, mere observerende for mig end deltagende.

Gruppen, arbejdede på deres egen lille animnationsfilm, som handlede om et overordnet tema for alle i klassen, under titlen"magi i luften".

Herudfra lavede de en filmboard og storyboard, hvor de sammen brainstormede og noterede deres ideer og stopmotion.type, samt gav temaet en historie og inhold, som senere skulle produceres i form af en animationsfilm.

Forløbet udarbejdes, som en form for skitse, som med tekst, lyd og angivelser af bevægelser, giver (producenten/gruppen) mulighed for at få et større overblik, samt noget konkret at gå udfra i selve produktionen.

Arbejdsprocessen beskrives meget lig med når man arbejder med film og videoproduktion, som vi også har prøvet i vores tidligere indervisningsgange.

Arbejdsproces - fra ide´til film

 •  Første idefase: fra brainstorm til filmboard
 • Indkredsning af historiens forløb: storyboard
 • Figurer og scenografi
 • Animation
 • Lyd
 • Kamera
 • Efterbehandling

Gruppen har benyttet sig af Windows Movie Maker, som ellers frit kan downloades, til at redigere og viderebehandle deres animation.

Dette program er nemt at håndtere og velegnet i pædagogisk praksis, hvis man som pædagog ikke har den store erfaring med filmredigering og mere avancerede programmer, men gerne vil arbejde med børn og animation.


Forskellige animationsfilm gengrer og former for stopmotion:

 •  Flyttefilm
 • Klassisk tegnefilm
 • Claymation
 • Stopmotion med objekter/legetøj/dukker
Scenografien er helheden af alle de visuelle elementer i filmen, og skal understøtte værkets både tema og ide.

MonkeyJam er programmet, som man bl.a. arrangerer billederne med og indsætter frames med.
Dette kan såvel som Windows Movie Maker downloades fra nettet frit.


 1. Stopmotion er en filmteknik, hvor billeder/fotografier afspilles hurtigt efter hinanden.
 2. Kamera/Perspektiv/vinkler skal man forholde sig bevidst til
 3. Lyd og lydeffekter er meget vigtige i en animationsfilm, da den giver filmen liv og stemning
 4. Efterbehandling
Animationsfilm et element, der også henvender sig og egner sig, som pædagogiske og skabende læreprocesser i pædagogisk praksis.

Jeg synes arbejdsprocessen minder utroligt meget om Video - det levende billide og produktionen heraf. Både med hensyn til processen, storyboard og redigeringen.

Jeg er hermed færdig med min dokumenterende del af dokumentet.
:-)

 

No comments:

Post a Comment